Nadace Terezy Maxové dětem

Projekt podporující začlenění ukrajinských žáků do vzdělávacího procesu jsme mohli realizovat díky nadačnímu fondu Terezy Maxové. Finanční prostředky, které jsme získali, byly určené jednak na hrazení školkovného a družinovného žákům, jejichž zákonní zástupci jsou v tíživé životní situaci a teprve se začínají, po odchodu ze své vlasti, orientovat v nových reáliích cizího státu, který možná bude do budoucna jejich novým domovem.

Vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména žáky s mentálním postižením, pro které názorné pomůcky a hračky (pro děti v mateřské škole) jsou naprosto nezbytné. Velmi si ceníme možnosti rozšířit naše stávající učební materiály o další didaktické pomůcky, individualizované a přizpůsobené potřebám ukrajinských žáků.
Pomůcky, které jsme nakoupili, jsou velmi oblíbené a využívané denně jak v rámci mateřské školy speciální, tak i ve třídách základní školy speciální