IMG_20210312_071519
IMG_20210312_121444

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ – STOJANOVO NÁMĚSTÍ 1, OSTRAVA

Základní škola v Ostravě sídlí na Stojanově náměstí v městské části Mariánské hory a Hulváky. Ve třídě vzděláváme děti s kombinovaným středním až hlubokým mentálním postižením, těžkým tělesným postižením i autismem. Pracoviště je vybaveno didaktickými a kompenzačními pomůckami s ohledem na stav žáků.

 • Třídní učitel/ka: Mgr. Hana Stříšovská
 • Asistent/ka pedagoga: Šárka Urbančíková, Bc. Soňa Kadlečková
 • E-mail: h.strisovska@skolasd.eu

ŠKOLNÍ DRUŽINA

1642494583353

STŘEDNÍ ŠKOLA – ŠTRAMBERSKÁ 2871/47, OSTRAVA

V září roku 2020 vzniklo nové odloučené pracoviště střední školy v Ostravě na ul. Štramberská 2871/47. Praktická škola jednoletá i Praktická škola dvouletá má své bezbariérové prostory v přízemní části se samostatným vchodem, k dispozici je i přilehlé parkoviště. Kromě tříd, které jsou vybaveny novými didaktickými a kompenzačními pomůckami, interaktivními tabulemi, mají žáci k dispozici snoezelen, cvičnou kuchyň, prostorné šatny a hygienické prostory a přilehlý malý pozemek. Ve škole vzděláváme děti s kombinovaným středním až hlubokým mentálním postižením, těžkým tělesným postižením i autismem.

V budově sídlí i Slezská diakonie, jejíž středisko RÚT, které se zabývá sociální rehabilitací, mohou využívat také naši žáci SŠ. 

Třída VII. SŠ

 • Třídní učitel/ka: Mgr. Miroslav Kantor
 • Učitel/ka: Mgr. et Mgr. Jiří Novák, Mgr. Dagmar Siudová, Mgr. Dana Dančíková, Wanda Stanieková
 • Asistent/ka pedagoga: Irena Gina Bohušová, Marie Maňásková
 • E-mail: m.kantor@skolasd.eu
 • Obor: Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá

Třída VIII. SŠ

 • Třídní učitel/ka: Ing. Jan Pokorný
 • Učitel/ka: Mgr. et Mgr. Jiří Novák, Ing. Alena Skotnicová, Wanda Stanieková
 • Asistent/ka pedagoga: BcA. Vladimír Šulc, Navrátilová Romana
 • E-mail: j.pokorny@skolasd.eu
 • Obor: Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá

VEDOUCÍ ODLOUČENÉHO PRACOVIŠTĚ: Mgr. Miroslav Kantor

 • Štramberská 2871/47 Ostrava 703 00 – Ostrava-Hulváky
 • Stojanovo náměstí 1, Ostrava 709 00 – Mariánské Hory a Hulváky
 • +420 739 484 518
 • m.kantor@skolasd.eu