Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR

Termín realizace od 1.8. 2021 – 31.12.2022