UKONČENÉ PROJEKTY

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1
Realizace dotace:
1. 1. 2023 – 31. 12. 2023
DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1
Realizace dotace:
1. 1. 2022 – 31. 12. 2022
Podpora doučování žáků škol
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1
Realizace dotace:
1. 1. 2022 – 31. 8. 2022
Komfortní prostřední
pro děti a žáky
Výměna oken na budově ul. Třanovského 10, Č. Těšín
Realizace projektu : 1.12.2019 do 31.8.2020
Šablony ZŠ
Naše základní škola Realizace dotace:
20. 2. 2017 - 19. 02. 2019
Šablony III
Realizace dotace:
2014 - 2020
Tranzitní program
Kariérové poradenství
Termín realizace:
od 1.8. 2021 – 31.12.2022

Erasmus +

Podej mi ruku
Termín realizace projektu: 09/2020 – 08/2022