Šablony pro SŠ

PROJEKT
Šablony pro SŠ

Registrační číslo projektu dle MS2021+ CZ.02.02.XX/00/22_003/0004661 je spolufinancován Evropskou unií.

Účelem projektu je:

zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin žáků