Název projektu: Doučování žáků škol

Věcné zaměření:

Doučování žáků v souvislosti s negativními dopady výluky prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19.