Den dětí se zahradním piknikem v MŠ Karviná

Letošní Den dětí se nám moc vydařil. Počasí nám přálo, proto jsme dnešní
svátek oslavili spolu s dětmi na naší školní zahradě. Zde byly pro ně připravené
různé soutěže, úkoly a spousta zábavy. Dětem jsme také připravili piknik
s různými dobrotami, na kterých si velmi pochutnali. Sváteční den jsme si
s našimi dětmi velice užili a těšíme se na další společnou akci.
Smilovská Marie

Related Works