Den otevřených dveří MŠ a ZŠ Slezské diakonie odloučené pracoviště Nový Bohumín

Dne 1.2.2023 proběhl na odloučených pracovištích MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie v Bohumíně Den otevřených dveří.
V rámci Dne otevřených dveří na pobočce v Novém Bohumíně se hosté, veřejnost a studenti Střední školy Bohumín seznámili s metodami výuky a speciálními pomůckami, které se využívají při výuce v mateřské a základní škole speciální. Učitelky měly připravené ukázkové hodiny s žáky. Pracovnice Salome pak prezentovaly služby, které poskytují v rámci Sociálně aktivizační služby, Terapie O.T.A, Odlehčovací služby a Rané péče.
Mgr. Maria Gałuszková

Related Works