Den stromů v ZŠ Nový Bohumín

Žáci poznávali základní druhy jehličnatých a listnatých stromů, a to pomocí jak názorných obrázků, tak pomocí reálných listů, větviček a šišek. Spolu s pedagogy vytvořili barevné podzimní stromy pomocí různých výtvarných technik.

Maria Galuszková

Related Works