Den vody

Ve středu 22. března proběhl v ZŠ Třanovského projektový den u příležitosti SVĚTOVÉHO DNE VODY. Žáci byli pověřeni, aby přišli oblečeni v modré barvě. Už
od rána jsme hovořili o vlastnostech vody, významu pro život, o problémech s nedostatkem vody v některých oblastech Zeměkoule, k této problematice jsme zhlédli krátký naučný film. Zmínili jsme také koloběh vody v přírodě. Žáci si vyrobili myšlenkovou mapu s vodní plochou, živočichy a rostlinami. Doplnili vodní kapky, druhy srážek, druhá mapa se týkala koloběhu vody. Vodu poznávali všemi smysly, chutnali vodu ochucenou solí, citronem, černým čajem, cukrem. Pozorovali, jak se voda barví při rozpouštění lentilek, potravinářských barev a krepového papíru. Rozpuštěním vonných olejíčků ve vodě zkoumali, o jaké vůně se jedná a která vůně je komu příjemná. Hmatem prověřili teplou a studenou kapalinu, led a horkost páry.
Žáci sledovali několik pokusů s vodou a na závěr relaxovali ve „vodním“ snoezelenu, poslouchali zvuky řek, potůčků, vodopádů, moře, sledovali projekci vody v krajině. Den se vydařil a žáci byli spokojeni.

Related Works