Hravá recyklace

Ve školní družině v Novém Bohumíně jsme si s koordinátorkou environmentální výchovy povídali zábavnou formou o životním prostředí, konkrétně tedy o již zmíněné recyklaci. Žáci se dozvěděli mimo mnoho jiných zajímavostí také to, kde patří který druh odpadu. Zkusili si to v praktických úkolech a celá výuka byla zakončena tematickým pracovním listem.
Marcela Sovišová

Related Works