Knižní jarmark na náměstí v Karviné

Hned na začátku školního roku 2022/2023 jsme  měli příležitost navštívit Knižní jarmark na náměstí v Karviné. Protože máme nové složení žáků ve třídě střední školy, procházka na náměstí posloužila i jako skvělá seznamovací akce. Žáci se navzájem poznali a stmelili tak třídní kolektiv.

A jelikož tento rok je Rokem výchovy a vzdělávání, knižní jarmark byl pro nás jako stvořený. Žáci si mohli prohlédnout širokou
nabídku knih, někteří si knihu i zakoupili, zúčastnili se rozmanitých soutěží v duchu Alenky v říši divů a sledovali pohádkový program plný písniček.              Tento krásný slunečný den si zasloužil i sladkou tečku v podobě zmrzliny. Celá třída si výlet náramně užila.

Related Works