MUZEUM Český Těšín

Dne 13. 5. 2022 jsme navštívili MUZEUM TĚŠÍNSKA v Českém Těšíně, které je zaměřeno na historii, přírodovědu a vlastivědu.
Z větší části je expozice interaktivní a velmi jsme si vše užili. Zažili jsme, jaké to bylo před mnoha lety být horníkem v dole, jaká byla zvířata v pravěku i v současnosti,
jak vypadala v minulosti celá oblast, jak kdysi lidé bydleli, jak vypadala historická kavárna apod. Využili jsme této možnosti a ukázali jsme naše muzeum také dvěma našim studentům z německého města Lemga, kteří byli právě u nás na odborné praxi. Všem se nám celá prohlídka velmi líbila.

Related Works