STATEČNÁ SRDCE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOMENSKÉHO V KARVINÉ

Střední, základní a mateřská škola Komenského v Karviné pořádala již 25.ročník zábavného a
sportovního dopoledne pro speciální MŠ a ZŠ z Karviné pod názvem Statečná srdce. Byli
jsme rovněž pozváni a rádi jsme toho využili. A nebylo to poprvé, co jsme se zúčastnili. Akce
je vždy krásně připravená. Žáci procházejí stanoviště a sbírají razítka. Projeli se na koních,
dělali obrovské bubliny. Házeli kroužky a míčky na cíl, navlékali náhrdelníky nebo náramky.
Na dalším stanovišti všichni společně skládali obrázek z víček, na hřišti si mohli vyzkoušet
hod míčem do koše, hru s florbalovou holí a spoustu jiných aktivit. Kdo chtěl, nechal si na
obličej namalovat obrázek nebo si mohl projít venkovní senzomotorický chodníček. Pro
všechny bylo připraveno drobné občerstvení a také cukrová vata. Po skončení akce jsme
dostali účastnické listy a plnou tašku krásných dárků. Moc jsme si to všichni užili.

Related Works