Zahradní slavnost ve Starém Bohumíně

Školní rok 2021/2022 se pomalu blíží ke svému konci. A proto i na naší škole jsme za finanční podpory města Bohumín mohli uspořádat dne 24. června dopoledne plné zajímavých aktivit. Žáci ze všech tříd si podle svých možností připravili krátké vystoupení pro ostatní žáky.
Střední škola představení loutkového divadla, třídy základní školy zarecitovaly prázdninovou básničku a  zazpívaly písničku. Byli jsme také poctěni návštěvou, pan Mgr. Martin Kachel předal žákům výukový tablet, na který přispěli zaměstnanci Hotelu Pod Zeleným dubem ze Starého Bohumína.

Pomyslnou zlatou tečkou bylo vystoupení pana Pavla Nowaka s africkými bubny. Žáci pak bubnovali společně s ním. Toto vystoupení se líbilo všem žákům i zaměstnancům školy. Na prostranství za naší školou si poté žáci za pomoci pedagogických pracovníků opekli párky a dostali balíčky s překvapením. Poděkování patří městu Bohumín za finanční podporu, bez které by se tato nádherná akce nemohla uskutečnit.

Related Works