Skip to content

Co nabízíme?

Muzikoterapie

Muzikoterapie je taktéž metodou léčebné pedagogiky, kdy prostředkem léčby je hudba.

Snoezelen

Multisenzorické prostředí, místnost, ve které se cítím bezpečně, mám svobodu volby a zároveň se rozvíjím.

Arteterapie

Arteterapie je metodou zaměřenou na léčení a rehabilitaci prostřednictvím různých výtvarných aktivit.

Křesťanské hodnoty

Naplňujeme křesťanské zásady a hodnoty. Žáci jsou vedeni ke vztahu k Bohu, ke vzájemné toleranci a respektování potřeb ostatních.

Canisterapie

Canisterapie je léčebná metoda, která spočívá v kontaktu člověka a pejska. Člověku může prospět nejen dotek, ale také vnímání klidné psí povahy, což dokáže působit relaxačně.

Haloterapie

Haloterapie je rehabilitační způsob léčby řady onemocnění, a to převážně dýchacích potíží. Neopakovatelné mikroklima solné jeskyně, blahodárně působí na sliznice, a to i dýchacích cest.

Nabízíme: 

 • menší pracoviště školy se sníženým počtem žáků

 • vzdělávání dle školních vzdělávacích programů

 • vzdělávání dětí dle doporučení SPC 

 • vzdělávání žáků dle individuálních plánů

 • odbornou komplexní spolupráci s odborníky a specialisty

 • respektování individuálních zvláštností a potřeb jednotlivých žáků

 • kompenzační a speciální didaktické pomůcky, výuku na interaktivních tabulích a počítačové vybavení tříd

 • vedení žáků k rozvoji sebeobsluhy a samostatnosti

 • využití netradičních terapeutických technik 

 • zdokonalování motoriky a senzoriky formou bazální stimulace, canisterapie, snoezelenové techniky 

 
 • relaxační zóny v prostorách školy

 • vzdělávání a výchovu na základě křesťanských hodnot

 • školní družinu na všech pracovištích základních škol

 • bezbariérové přístupy do jednotlivých pracovišť škol

 • akce školy – adventní a novoroční koncerty, sportovní a výtvarné soutěže, návštěvy divadel, exkurze, besedy a akce s hasiči a policií ČR, pravidelné návštěvy knihoven

 • zajištění praktických činností pro žáky středních škol v sociálně terapeutických dílnách

 • ve spolupráci se Slezskou diakonií využíváme služeb zahraničních dobrovolníků

 • žáci mohou využívat služby denních stacionářů i poradenskou činnost v sociální oblasti Slezské diakonie