Skip to content

Co nabízíme?

 • menší pracoviště školy se sníženým počtem žáků
 • vzdělávání dle školních vzdělávacích programů
 • vzdělávání dětí dle doporučení SPC 
 • vzdělávání žáků dle individuálních plánů
 • odbornou komplexní spolupráci s odborníky a specialisty
 • respektování individuálních zvláštností a potřeb jednotlivých žáků
 • kompenzační a speciální didaktické pomůcky, výuku na interaktivních tabulích a počítačové vybavení tříd
 • vedení žáků k rozvoji sebeobsluhy a samostatnosti
 • využití netradičních terapeutických technik 
 • zdokonalování motoriky a senzoriky formou bazální stimulace, canisterapie, snoezelenové techniky 
 • relaxační zóny v prostorách školy
 • vzdělávání a výchovu na základě křesťanských hodnot
 • školní družinu na všech pracovištích základních škol
 • bezbariérové přístupy do jednotlivých pracovišť škol
 • akce školy – adventní a novoroční koncerty, sportovní a výtvarné soutěže, návštěvy divadel, exkurze, besedy a akce s hasiči a policií ČR, pravidelné návštěvy knihoven
 • zajištění praktických činností pro žáky středních škol v sociálně terapeutických dílnách
 • ve spolupráci se Slezskou diakonií využíváme služeb zahraničních dobrovolníků
 • žáci mohou využívat služby denních stacionářů i poradenskou činnost v sociální oblasti Slezské diakonie

ARTETERAPIE

Arteterapie je metodou léčené pedagogiky zaměřenou na léčení a rehabilitaci prostřednictvím různých výtvarných aktivit.

MUZIKOTERAPIE

Muzikoterapie je taktéž metodou léčebné pedagogiky, kdy prostředkem léčby je hudba.

CANISTERAPIE

Pod pojmem canisterapie si můžeme představit léčebnou metodu, která spočívá v kontaktu člověka a pejska. Člověku může prospět nejen dotek, ale také vnímání klidné psí povahy, což dokáže působit relaxačně.

SNOEZELEN

Multisenzorické prostředí, místnost, ve které se cítím bezpečně, mám svobodu volby a zároveň se rozvíjím. Principem konceptu Snoezelen
je vytvoření bezpečného stimulujícího prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru a smyslové podněty. Prostředí plní funkci relaxační, poznávací a interakční.

HALOTERAPIE

Haloterapie je rehabilitační způsob léčby řady onemocnění, a to převážně dýchacích potíží.
Jako účinnou látku využívá sůl. Neopakovatelné mikroklima solné jeskyně, nasycenost vzduchu ionty minerálů solí spolu s vysokou stabilní vlhkostí vzduch blahodárně působí na sliznice,
a to i dýchacích cest. Dochází k desinfekci a ke zklidnění sliznic. V jeskyni je navíc hypoalergenní prostředí, dýchací alergie se velmi rychle utlumují a zklidňují.

aaron-burden-ia0Zxx_sDr8-unsplash

KŘESŤANSKÉ HODNOTY ŠKOLY

Naplňujeme křesťanské zásady a hodnoty.
Na všech odloučených pracovištích školy probíhá výuka náboženství.
Žáci jsou vedeni ke vztahu k Bohu, ke vzájemné toleranci a respektování potřeb ostatních.