Šablony pro MŠ a ZŠ I

PROJEKT
Šablony pro MŠ a ZŠ I 

Registrační číslo projektu dle MS2021+ CZ.02.02.XX/00/22_002/0005474 je spolufinancován Evropskou unií.

Účelem projektu je:
– zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systému vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin dětí a žáků.