Podpora škol
s nadprůměrným zastoupením
sociálně znevýhodněných žáků

Dotace z Národního plánu obnovy 

na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků.

 

Účel dotace:

Posílení školy připravené na práci s žáky se socioekonomickým znevýhodněním, posílení role školy jako přirozeného partnera rodin.

Cíl dotace:

– Zvýšení školní úspěšnosti těchto žáků, jejich motivace k učení

– Posílení profesních kompetencí pracovníků školy při práci s těmito žáky

Aktivity:

– Preventivní práce

– Zážitkové programy

– Snídaňové kluby

– Stáže, vzájemná kolegiální podpora

Realizace dotace: 1. 9. 2023 – 31. 8. 2025