Bible – jeden z klenotů naší kultury

U příležitosti výročí narození J. A. Komenského jsme na SŠ Ostrava měli projektový den
s názvem „Bible – jeden z klenotů naší kultury“. Komenský, když umíral, napsal českému
národu: „ … odkazuji ti za dědictví Boží knihu, Bibli svatou … Přijmi to tedy za svůj vlastní
klenot, milá vlasti …“
Studenti prostřednictvím prezentace zjistili v kontextu Komenského života, co pro něho
osobně znamenala Bible. Ukázali jsme si různé druhy a formáty Bible v různých jazycích. Na
základě videa studenti pomocí obrázkové osnovy zkoušeli skládat v časové posloupnosti
stěžejní biblické příběhy. Společně jsme také pomocí obrázku (viz poslední foto) hledali
odpověď na otázku, co by z našich životů zmizelo, kdyby nebylo Bible?

Related Works