Cesta ostravské SŠ za pokladem starého Boba

Cesta za pokladem starého Boba začala v tramvaji, z níž se vystupovalo, pak zase nastupovalo, tak jak starý Bob vedl naše žáky cestou po Ostravě za pokladem. Díky tomu žáci navštívili ostravské Divadlo loutek, dětské hřiště a další zajímavá místa v Ostravě. Po cestě žáci nacházeli obálky, v nichž byly
napsány úkoly ke splnění. Když úkol žáci splnili, dostali zlaté mince, které pak vyměnili v restauraci za truhlu s pokladem. A jelikož bylo docela teplo, tak celou
cestu jsme nakonec „zapili“ vychlazenou kofolou.

Related Works