Den stromů ve Starém Bohumíně

K příležitosti mezinárodního dne stromů se žáci naší pobočky věnovali různým aktivitám souvisejícím s tímto významným dnem. Žáci střední školy se dozvěděli zajímavosti o stromech, které se vyskytují na našem území. Společně poté vytvořili vlastní strom. Postupně vyjmenovali a do jeho listů napsali důvody, proč jsou stromy pro nás nepostradatelné. Strom si poté vystavili ve třídě. Žáci základní školy poznávali listy jednotlivých stromů nacházejících se v blízkém okolí. Ve výtvarné výchově poté tyto listy kreslili. K dispozici měli vždy polovinu listu a jejich úkolem bylo doplnit druhou část.

Related Works