Den Země s MŠ a ZŠ Nový Bohumín

V naší škole v Novém Bohumíně se každoročně koná akce Den Země, která se slaví 22. dubna. Letos se do této akce zapojily obě naše školy – mateřská i základní. Co všechno jsme společně podnikli? Děti i žáci plnili úkoly zaměřené na ochranu životního prostředí, uklízeli zahradu, třídili odpad a společně s pedagogy i rodiči sázeli jahody a bylinky do vyvýšených záhonků. Sbírali také použité baterie, které společně odnesli na sběrné místo do MŠ Nerudova. Děti i žáci byli následně odměněni diplomy a pochutnali si na špekáčcích. 

Related Works