Den Země v SŠ Karviná

Žáci naší SŠ v Karviné ve vyučovacích hodinách probírali různá témata vztahující se ke Dni Země, který naše planeta slavila 22. dubna 2024. Témata se prolínala všemi vyučovacími předměty a týkala se koloběhu vody, šetření pitné vody, spotřeby energií, ekologie, třídění odpadů atd.. Hovořili jsme o všem, co našemu životnímu prostředí prospívá i škodí. Společně jsme přemýšleli nad tím, jak můžeme my sami přispět k lepšímu a krásnějšímu prostředí, ve kterém žijeme.

Related Works