Desatero Božích přikázání na SŠ ve Starém Bohumíně

S žáky ze Starého Bohumína jsme si povídali o desateru Božích přikázání – o pravidlech a hranicích, které nemáme překračovat vůči sobě a přírodě.

Related Works