Dopravní dopoledne MŠ a SŠ praktické v Karviné

Na školní zahradě v Karviné jsme uspořádali projektový „Den bezpečnosti“. Sešli jsme se opět malí i velcí a vzájemně se doplňovali a podporovali při plnění různých úkolů. Žáci SŠ praktické vysvětlovali dětem z MŠ, jak je důležité se při přecházení vozovky rozhlédnout, dbát na světelnou signalizaci a jiná dopravní značení. Celým dopolednem nás provázel i chlupatý maskot – plyšák krokodýl Kryštof, který dohlížel na všechny chodce i možné dopravní přestupky. Projektovému dni předcházela výroba pomůcek, do které se zapojili žáci SŠ praktické v pracovních a výtvarných činnostech. Stejně tak s výrobou, např. dopravních značek, garáží, pomáhaly děti v MŠ v rámci dopoledního tvoření.

Related Works