Dopravní týden v MŠ Nový Bohumín

V naší školce se celý týden točil kolem dopravních prostředků. Pověděli jsme si, jaká dopravní vozidla můžeme potkat na silnici, na kolejích, ve vzduchu a na vodě. Připomněli jsme si bezpečnostní pravidla, která musíme dodržovat každý den, aby se nám nic nestalo. Nasimulovali jsme si dopravní nehodu, abychom věděli, které složky záchranného systému musíme zavolat na pomoc. Vyrobili jsme si vláček, loď a létající balóny.  Poslední den jsme společnými silami upekli výborné muffiny a lá semafor.

Related Works