Exkurze do firmy Trianon

Dne 28.4.2023 někteří žáci Střední praktické školy Český Těšín navštívili firmu Trianon v Českém Těšíně.  V rámci exkurze se žáci mohli seznámit se zásadami recyklace a šetrného hospodaření s materiály i energií se zaměřením na nové technologie a postupy, na práci ekologické likvidace odpadů, jednodruhových plastů a elektrozařízení.

Related Works