EXKURZE TŘÍD  SŠ  V ČESKÉM  TĚŠÍNĚ

Dne 24. ledna 2024 jsme se zúčastnili s žáky a s některými rodiči exkurze v Sociálně terapeutických dílnách Slezské diakonie v Horním Žukově „Eben – Ezer“. Byl nám představen nejen celý jejich organizační plán, dílny a prostory, ale především možnost využití této služby pro naše žáky po ukončení středního vzdělávání. Setkali jsme se v dílnách s bývalými absolventy naší střední školy, kteří právě této služby nyní využívají. Viděli jsme jednotlivé dílny a práci klientů, např. keramiku, drátkování, práci s textilními materiály, korálkování apod. Exkurze se všem líbila a jsme přesvědčeni, že někteří žáci budou mít zájem tyto dílny
v budoucnu využívat.

Related Works