Hasiči v Novém Bohumíně

V úterý 16. května 2023 nás v MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie pobočce v Novém Bohumíně, navštívili hasiči z „Hasičské stanice Bohumín“, kteří mají sídlo své požární stanice hasičského záchranného sboru okresu Karviná na ulici Čs. armády 1141 v Novém Bohumíně. Dva pánové hasiči oblečeni v hasičských černých uniformách nám vyprávěli – dětem z mateřské školy a žákům ze základní školy – všechno, co takový hasič dělá, kde pomáhá, komu pomáhá a co všechno musí mít při zásahu. Také nám všechno promítali na interaktivní tabuli, přivezli nám a názorně ukázali, jak se hasič obléká při zásahu a co všechno ještě musí mít s sebou. Také si s námi zopakovali důležitá telefonní čísla (hasičů, policie, městské policie, záchranné služby a integrovaného záchranného systému). Předvedli nám názorně, jak bychom se měli chovat v různých nebezpečných situacích. Nakonec nám umožnili vyzkoušet si části jejich zásahového oděvu (např. helmy, rukavice, dýchací přístroj apod.) a obdarovali nás omalovánkou s požární tematikou. Jejich přednášku i praktické ukázky jsme sledovali se zaujetím.

Related Works