KOLO ŠTĚSTÍ ANEB HODINA TĚLOCVIKU NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V KARVINÉ

Hodiny tělesné výchovy mají rádi téměř všichni naši žáci. Tu dnešní jsme chtěli pojmout trošičku jinak. Tentokrát jsme nešli do tělocvičny, zůstali jsme ve třídě. Paní učitelka nachystala na interaktivní tabuli kolo štěstí se sportovními úkoly. Každý si postupně mohl zatočit a vylosovat si nějaký úkol. Na kole štěstí byly rozmanité sportovní a pohybové aktivity jako například udělat leh sedy, stoj na jedné noze, úklony vpravo a vlevo, dřepy, kliky a jiné. Žáci měli velkou radost, když si vylosovali disciplínu jako například přejít třídu jako rak, kačenka nebo třeba had. Všichni si to moc užili.

Related Works