Maškarní karneval na základní škole v Českém Těšíně

Celý týden, od 6. do 10. února ,se žáci základní školy v Českém Těšíně poctivě připravovali na tradiční maškarní karneval. Prostory se ve škole vyzdobili
dekoracemi, které ke karnevalu patří. V letošním školním roce si žáci zvolili téma,,Piráti“. S žáky jsme si povídali, jak to na karnevale vypadá, co se tam dělá      a samozřejmě o maskách, které bezesporu ke karnevalu patří. Žáci se naučili písničku „Karneval“, tvořili si masky a ostatní pomůcky,které s tímto tématem
souvisely.Ve čtvrtek 10. února ve škole vypukl pravý maškarní rej. Žáky jsme při příchodu vítaly v maškarních oblecích a pravý „školní karneval“ mohl začít. Užili jsme si spoustu legrace, zábavy, tancování a stolu plného dobrot. Během akce žáci se zápalem plnili spoustu zábavných úkolů,byli nadšení.
Pro nás učitelky bylo největší odměnou vidět dětskou radost a smích. Náš karneval byl zakončen nalezením opravdového pirátského pokladu, což byla ta
pravá závěrečná tečka.

Related Works