Mezinárodní den stromů na SŠ Ostrava

Na ostravské střední škole jsme oslavili Mezinárodní den stromů několika způsoby. Nejdříve jsme zhlédli prezentaci o stromech, pak jsme si povídali o
významu stromů, na interaktivní tabuli pak žáci opakovali poznávání stromů. Stromy také poznávali podle spadlých barevných listů, které si sami nasbírali a
se kterými pak pracovali ve třídě. Jiní žáci pracovali zase s kaštany, ze kterých vznikl krásný věnec. Po opakování stromů ovocných jsme si pak v kuchyni upekli společně jablečný štrúdl, který byl sladkou tečkou za povedeným dnem.

Related Works