Nácvik nákupu žáků SŠ Karviná

Výuka na naší praktické škole jednoleté a dvouleté je úzce spjatá s praktickými nácviky. Vybíráme oblasti, které se žákům hodí do života, snažíme se o maximální rozvoj a prohlubování již nabytých dovedností potřebných pro běžné každodenní úkony a vedeme žáky k samostatnosti. Nákup v obchodě se nám může zdát jako jednoduchá činnost, ale pro naše žáky bývá opravdovou výzvou. Je třeba zorientovat se v prostorech supermarketu, zvládnout manipulaci s nákupním vozíkem, vyhledat zboží dle nákupního seznamu, porovnávat ceny zboží, vejít se do peněžního limitu a v neposlední řadě zvládnout namarkovat a zaplatit zboží na samoobslužné pokladně.

Related Works