Návštěva bohumínské modelové železnice

Žáci třídy ZŠ VII ze Starého Bohumína navštívili model železnice,kterou vyrobili místní nadšenci. Žáci mohli nejen obdivovat model železnice, ale také se dozvěděli, jak funguje práce výpravčího, který řídí provoz na železnici.

Related Works