Návštěva hasičského muzea žáky ze SŠ Ostrava

V Ostravě se nachází sice malé hasičské muzeum, ale bohatě vybavené současnými i historickými hasičskými exponáty. Navíc díky ochotě personálu muzea si žáci mohli mnohé věci nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet – a tak jsme vyzkoušeli postupně hasičské obleky, přilby, hasičská auta nebo si mohli posedět ve
středisku ohlašovny požáru. Nakonec si žáci mohli vyzkoušet i spuštění hasičské sirény.

Related Works