Návštěva Lesoparku Bělský les s žáky SŠ Ostrava

Využili jsme krásného jarního počasí a vydali jsme se do Lesoparku Bělský les. Mnozí žáci si užívali již jízdu tramvají. Když jsme dorazili do lesoparku, nejdříve jsme se nasvačili a pak využili blízkost veřejného hřiště, kde se naši žáci pořádně vyřádili. Následovala příjemná procházka lesoparkem a po ní zpáteční cesta do školy.

Related Works