Návštěva Mikuláše na SŠ Ostrava

Někteří naši žáci se letos Mikuláše už nemohli dočkat. Mluvili o něm už nejméně týden dopředu. Šestého prosince už někteří zase soustředěně koukali na dveře třídy a analyzovali každý zvuk za nimi – zda už náhodou Mikuláš nepřichází. Nakonec se po svačině dočkali nejen Mikuláše, ale i doprovázejícího anděla, který na pokyn Mikuláše rozdával studentům drobné balíčky. Studenti však dostali dárečky až po ujištění, že letos byli skutečně hodní.

Related Works