Návštěva ostravské SŠ v Alzheimer home

V rámci letošního roku mezigeneračních vztahů jsme přivítali možnost navštívit obyvatele ostravského Alzheimer centra. Naši návštěvu jsme začali na krásně upravené zahradě se spoustou zařízení, která mají obohatit život zdejších obyvatel – houpačky, kuželky, lavičky, stolečky, markýzy, příbytek pro slepice atd. Zatímco jsme se seznamovali s krásami zahrady, obyvatelé domova se shromažďovali ve společenské místnosti. Tam jsme pak zahráli několik písní, a to takových, aby si všichni mohli zazpívat s námi. Poté jsme se rozešli do různých částí zahrady a povídali jsme si s babičkami, které za námi vyšly ven. Naši žáci si s nimi povídali, diskutovali o různých věcech, bylo to skvěle interaktivní. Pracovnice domova při loučení vyjádřila vděčnost za naši návštěvu a vyjádřila přání navázat určitou pravidelnou spolupráci, kdyby obyvatelé domova se mohli přijít podívat k nám do školy a my zase k nim. Z celé návštěvy jsme měli velmi pěkný pocit a věříme, že takovéto aktivity jsou užitečné a žádoucí.

Related Works