Návštěva pana starosty a místostarosty na SŠ Ostrava

Poslední říjnový den nás navštívil nový starosta a místostarosta městského obvodu Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky (do tohoto obvodu spadá naše
pobočka střední školy). Milou návštěvu jsme provedli školou a zahráli jsme jí tři písně naší školní skupiny. Za odměnu naši studenti obdrželi připravené drobné dárky. Na závěr jsme strávili milou chvíli povídáním u kávy.

Related Works