Návštěva sportovní haly žáků ZŠ a SŠ ve Starém Bohumíně

Díky dotaci, kterou nám poskytlo město Bohumín, jsme mohli jedno květnové dopoledne navštívit sportovní halu v Bohumíně. Žáci si tak mohli zaházet na basketbalový koš, zakopat si na branku fotbalovým míčem, zahrát si badminton.

Related Works