Podzimní radovánky v MŠ a ZŠ v Novém Bohumíně

Ve čtvrtek 2. listopadu se v Novém Bohumíně uskutečnily veselé podzimní radovánky, které se odehrály na zahradě školy. Tato akce byla určena pro děti z mateřské školy a žáky I. a II. třídy základní školy. Podzimní radovánky byly plné různorodých aktivit, které byly organizovány ve formě zábavných úkolů. Účastníci radovánek se nadšeně pustili do třídění přírodnin, hledání pokladu, hrabání listí, hodu na terč, pokusili se také o frotáž kůry stromu. Po dokončení úkolů byli všichni účastníci odměněni lahodnými bramborovými plackami. Podzimní radovánky byly pro všechny skvělým zážitkem, který umožnil prožít podzimní atmosféru plnou radosti a zábavy. Krásné listopadové počasí dodalo události ještě větší půvab a vytvořilo perfektní kulisu pro tento den.

Related Works