Pravidelná Canisterapie ve Starém Bohumíně 

V naší škole se snažíme v žácích budovat kladný vztah k přírodě a ke zvířatům. Učíme je chránit přírodu, pečovat o zvířata a naše okolí konkrétními aktivitami praktického života. Proto do našeho vzdělávacího programu zařazujeme setkávání se zvířaty, a to přímo konkrétní formou terapeutických metod, z nichž jednou je také canisterapie. 

Related Works