Projektové vyučování SŠ III 

V týdnu, kdy slavíme státní svátek Den české státnosti, proběhlo projektové vyučování věnované patronu České země – knížeti Václavovi. Žáci se seznámili s legendami o jeho životě, připomněli si jeho bratra Boleslava či jeho babičku  Ludmilu. Zapojili se do samostatné i skupinové práce. Čekalo na ně mnoho her, křížovek a naučné video. Společně vytvořili projektový plakát, přečetli komiks o Ludmile a  Václavovi a nakonec si zahráli hru na krále. Na fotografiích lze vidět, že se dílo povedlo a že se nám předem stanovené cíle podařilo naplnit. Netradiční výuka žáky moc bavila. Teď už všichni žáci vědí, proč slavíme 28. září Den české státnosti.

Related Works