Prosincové aktivity na ZŠ v Ostravě

V prosinci jsme se na základní škole zaměřili na relaxační techniky. Věnovali jsme se četbě vánočních pohádek, vytvářeli dekorace na stromeček, zpívali koledy, zdobili perníčky a pozvali rodiče na šálek čaje. Nezapomněli jsme ale ani na pravidelné cvičení a tradiční vánoční canisterapii s fenkou Baffi. Také jsme s radostí přivítali na návštěvě paní farářku Ewu Jelínek, která nám přišla popřát pokojné svátky a učinila tak milou tečku před vánočními prázdninami.

Related Works