Prvky muzikoterapie ve školní družině v Ostravě

Pro zkvalitnění a zpestření odpočinkového času v ŠD jsou pro žáky k dispozici netradiční hudební nástroje – zvonkohry Koshi (4 živly), melodické nástroje Kalimba a Kalimbula, velké bubny, šťastný buben „ocean drum“, dřevěný štěrbinový buben, tamburíny, chrastítka a další. Hra na tyto nástroje nevyžaduje žádnou speciální techniku a rozvíjí jemnou motoriku, zejména cílené pohyby zápěstí, dlaní a prstů. Také dochází k posílení koordinace oko-ruka, hmatového a sluchového vnímání.  Žáci si zároveň uvědomují vztah mezi příčinou (svým pohybem) a následkem (zvukem bubnu). 

Related Works