První jarní den školy ve Starém Bohumíně u řeky Odry

První jarní den žáci, studenti i pedagogičtí pracovníci naší školy ve Starém Bohumíně šli společně k řece Odře projevit vděčnost Pánu Bohu za dar vody, díky kterému se vše kolem nás udržuje při životě. U řeky jsme si povídali různé zajímavosti o vodě i přednesli krásné básně. Vyjádřili jsme také společná přání. Jaká to byla? Přáli jsme si, aby lidé o řeku Odru dobře pečovali, aby řeka, její přítoky i okolí byly čisté a nezapomněli jsme popřát šťastnou cestu do Baltského moře. První jarní den se podařil, svítilo slunce a zážitkové učení bylo zakončeno vycházkou kolem Odry s písničkami a hudebním doprovodem.

Related Works