První pomoc v ZŠ Český Těšín

Praktické plnění tematického plánu – první pomoci v naší ZŠ Český Těšín. Žáci si vyzkoušeli základy poskytování první pomoci. Např: vázaní trojcípého šátku, náležité zacházení s poraněnou osobou a mnoho dalších.

Related Works