Rok mezigeneračních vztahů na odloučeném pracovišti ve Starém Bohumíně

Dne 29. května se uskutečnila akce, která navazuje na letošní rok Mezigeneračních vztahů.
Paní učitelka Mgr.Tomešková seznámila skupinu seniorů prostřednictvím prezentace, kde a jak se
žáci vzdělávají a jakých akcí se zúčastnili. Následně byli návštěvníci provedeni školou. 
Asistentka pedagoga Š. Sykorová seznámila seniory se Snoezelenem a předvedla jim
ukázkovou hodinu, do které se aktivně zapojili. Dle jejich sdělení se jim toto setkání moc líbilo.

Related Works