Slavnostní bohoslužba ke konci školního roku v Bohumíně

Dne 26.6. se konala bohoslužba v kostele SCEAV, slavnostní bohoslužba ke konci školního roku. Program byl velice bohatý. Potěšili jsme se duchovními písněmi, ke kterým jsme se mohli zapojit.
Slyšeli jsme zkušenost mladé slečny Prudence, jež byla letos tady na faře dobrovolnicí,a našich srdcí se dotkla její zkušenost s Ježíšem a s tím, jak ji oslovil a pomohl jí v jejím životě. Dojemné bylo i poděkování pana faráře Romana Brzeziny, který děkoval všem kolegům za práci přes školní rok a obdaroval nás drobným osvěžením. Byla to vskutku hezká sváteční neděle, která nám připomněla, kdo nás po celý rok vedl, nejen v tom pracovním, ale také v osobním životě. Děkujeme Pánu Ježíši za Jeho vedení a prosíme Ho o moudrost do dalšího školního roku.
Vychovatelka
Marcela Sovišová

Related Works