Slavnostní otevření nových prostor na SŠ Ostrava

Jak žáci, tak i zaměstnanci školy na SŠ v Ostravě netrpělivě očekávali na otevření nových prostor. Tyto prostory nám byly původně slíbeny na začátek
září 2023, pak byl ale termín několikrát přesunut na později. Konečně jsme se tedy dočkali před pololetními prázdninami. Nové prostory školy – nová místnost
pro snoezelen, místnost pro 3D tiskárnu, nová třída fungující prozatím jako relaxační koutek s tělocvičným nářadím a nové toalety byly ihned po předání
zaplňovány novými pomůckami a vybavením (viz fotografie).

Related Works